Vragenbak

Bekijk hier onze filmpjes op YouTube

 

Testimonial Oktober 2017

Vorige week woensdag en donderdag heb ik een cursus bloggen gevolgd bij Ruth San A Jong. Natuurlijk ken ik haar naam. De vrouw zelf niet. Flamboyante persoonlijkheid en heel direct. What you see is what you get mentaliteit. Combineert de theorie direct met het hier nu tijdens de cursus.  Ruth geeft duideljke en praktische tips. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van Wiebi. Ik dacht eerst aan Wibi Soerjadi, de bekende pianist uit Nederland. Nee, WIEBI is een ezelsbruggetje om je te helpen hoe de eerste alinea van je tekst moet zijn in relatie tot de rest van je verhaal.  Als ze jaagt en confronterend vraagt wat je van jezelf niet goed vindt, moet je er meteen mee aan de slag. Ze schroomt niet om zich ook kwetsbaar op te stellen. Tegelijk bang dat haar gedrag de ander kwetst. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ruth wil leveren voor het bedrag dat je hebt betaald. Haar uurloon? Nog minder dan dat van de interieurverzorgster. De kwaliteit? Een directeurssalaris waardig.

Dank je wel Ruth voor het delen van je ervaringen.

Philomena

———————

DE KUNST VAN SCHRIJVEN IS SCHRIJVEN

Moet ik al schrijver zijn om de opleiding te volgen?

Iedereen die bereid is bij te leren mag de school bezoeken. Er zijn studenten op de Schrijversvakschool die al hebben gepubliceerd en nog steeds leren. We hebben genoeg ervaring met mensen die zeiden dat ze niet konden schrijven. Na de trainingen bleek het anders.  Wie weet schuilt er een schrijver in je. We adviseren de beginners om eerst de modules van Niveau 1 te volgen, om te proeven wat het is om op de opleiding te zitten en wat voor motivatie en tijd schrijven van je vraagt.-Wat zijn de ingangseisen om de opleiding te volgen.

We vragen aan het begin van de opleiding 10 A4 tekst. De tekst mag niet door een redacteur gecorrigeerd zijn en nog niet gepubliceerd (print of internet).

– Waarom zoveel pagina’s (10- A4)tekst bij de inschrijving van de opleiding?
Om een indruk te krijgen van het schrijfniveau is deze ingangseis vastgesteld. We volgen de schrijfvaardigheid en ontwikkeling van de student vanaf de eerste tekst tot het einde van het schooljaar/modules. Omdat we geen cijfer geven maar een eindbeoordeling op tekst is het van belang de schrijfontwikkeling van de student te volgen.

– Wat voor waarde heeft het diploma?
Geen!
Uiteindelijk ben jij degene die de kwaliteit van je werk bepaalt. Wel is het zo dat de vakwereld met een andere blik naar je werk zal kijken. We geven de garantie van inzicht in de eigen mogelijkheden, inzicht in het eigen schrijverschap en de ervaring met kritiek. Na de opleiding ben je in staat betere teksten te produceren en kun je eventueel ingezet worden bij andere professies waar schrijven van belang is. Maar zoals een profvoetballer bij de training in principe dezelfde oefeningen doet als een amateur, zo wordt je aangesproken op je eigen schrijfniveau.

– Moet ik een vooropleiding hebben?
Je komt met je talent of de wil en bereidheid binnen. Uiteraard schrijf je in het Nederlands.

– Krijg je een cijfer bij elk vak?
We geven geen cijfers zoals bij het reguliere onderwijs. Je vorderingen worden nauwkeurig in de gaten gehouden en in een dossier opgeslagen. Bij elke module is er een evaluatie van zowel de docenten als de studenten. Deze worden meegenomen bij de eindbeoordeling. Er wordt dan advies uitgebracht of je door kan gaan met de opleiding of nog aanvullend schrijftraining nodig heb.

– Ben je verplicht aan de vier jaar mee te doen?
Nee, het is geen verplichting je in te schrijven voor het tweede of daaropvolgende jaar. Je omstandigheden in bijvoorbeeld de werk- of privesfeer kunnen wijzigen. Je geeft zelf aan of je door gaat naar het volgende jaar en welke modules je wil volgen.

– Wat ben ik wel verplicht?
Je bent verplicht het lesgeld vóóraf te betalen. Restitutie is niet mogelijk, ookal heb je geen lessen gevolgd.

– Ik heb interesse voor schrijven maar weet niet of ik aanleg en attitude heb om te kunnen schrijven. Bestaat er een soort test of een proefles om dit vooraf te onderzoeken en jezelf een mogelijke teleurstelling te besparen?
Een korte module is geschikt om na te gaan of er iets in zit. Van teleurstelling kan pas sprake zijn, als je dat niet heb geprobeerd. In het basisjaar wordt in vrijwel alle genres gedoceerd. Vaak ontdekken studenten andere kwaliteiten en verrassen zichzelf.

Stel hier uw vraag of schrijf je in: